Hertelendy László ? - 1936.

Hertelendy és Vindornyalaki Hertelendy László cs. és kir. kamarás a volt cs.  kir. 4. huszárezred nyugalmazott kapitánya, földbirtokos.