A Hertelendy, a Deák valamint a Széll családok közti rokoni kapcsolat

Végre sikerült Hertelendy István nélkülözhetetlen és hathatós segítségével kibogozni a Hertelendy és Széll családok közötti kapcsolatot. Ezúton is köszönet érte Neki!

Deák Ferenc valamint Széll Kálmán is női ágon kapcsolódik a Hertelendy családhoz.

Deák Ferenc nagymamája Hertelendy Anna volt. Gyámja, Hertelendy György táblabíró, alispán és ő volt aki elindította Deákot a politikai pályáján. Hertelendy Károly követtársa volt Deák Ferenc és közéleti munkájukban támogatták egymást

Rajta kívül viszont Széll Kálmán miniszterelnök is részben a Hertelendy család leszármazottja. A Balogh Gyula Vas vármegyei levéltáros által pontosított adatok, valamint az anyakönyvi kivonatok alapján tudható. hogy Hertelendy Gáspár, szül: Bucsu cca 1660, felesége: Sági Sághy Krisztina. Lányuk: Borbála.

Hertelendy Borbála szül: Bucsu: 1710 - 1770. Borbála férje nemes Róth János 1740 huszárkapitány lett. Az ő lányuk: Anna. 

Roth Anna, szül: Búcsú 1730.01.13 - 1766.12.31. Anna férje Széll Miklós (1720-1790). Az ő egyik gyermekük volt János Kristóf (1763-1844) Felsége rábabogyoszlói Vajda Antónia (1770-1833). Gyermekük: József Antal. 

Dukai és szentgyörgyvölgyi Széll József Antal (Bucsu, Vas vármegye, 1801. május 11. - Szombathely, 1871. április 6.), Vas vármegye főispáni helytartója, alispánja, országgyűlési képviselő. És az ő egyik gyermekük, Széll Kálmán. 

Kissé bonyolult és több generáción átívelő a Hertelendy-Deák-Széll családok közötti kapcsolat, viszont e kapcsolat folyamatos volt, mivel mind a rokonság, a birtokszomszédság valamint a közéleti tevékenységek miatt állandó kapcsolatban álltak egymással.

Ezt alátámasztandó lássuk például kik voltak Gasztony nevezetes szülöttei: 1742. szeptember 7-én Hertelendy Gábor huszár altábornagy, a Katonai Mária Terézia-rendel kitüntetett altábornagy, a 12. Nádor huszárezred alapító parancsnoka. Továbbá a faluban elő és itt birtokos testvérének három fia részt vettek az 1848-1849-es szabadságharcban. Az 1810-ben született Hertelendy János a 10. Vilmos huszárezred századosa volt, öccse Gábor a 9. Miklós huszárezredben volt századparancsnok. Legfiatalabb fivérük Károly pedig a 8. Koburg huszárezredben harcolt. 1848 őszén száztíz emberével kalandos úton, a Kárpátokon keresztül tért haza Galíciából. Az 1849. július 14-i hegyesi csatában átlőtték a karját. A szabadságharc leverése után öt évig álnéven bujkált.

 1843. július 8-án született Széll Kálmán pénzügyminiszter, majd miniszterelnök és belügyminiszter.

A családok között szoros a kapcsolat.