Hertelendy János

1810 - 1855.

Hertelendy János, hertelendi és vindornyalaki született 1810. július 21. Vasszentmihály - meghalt 1855. március 30. ugyanott.

A Vilmos huszárezred zászlója
A Vilmos huszárezred zászlója

Apja Hertelendy Zsigmond, földbirtokos. Magyar római katolikus. A alább szereplő Gábor testvére, ő is nőtlen. Volt őrmester, uradalmi gazdatiszt Vas megyében (1826-1841. az 5. huszárezredben szolgált). 1848. nyarától nemzetőr hadnagy, októbertől népfelkelő százados, részt vesz a Jellacic elleni harcokban. . November 11. (1) -főhadnagy a 44. honvédzászlóaljban. 1849. január 27. áthelyezik a 10. Vilmos huszárezred 3. (alakuló) osztályához. Február (16)- alszázados ugyanitt, majd a Kmety hadosztályban.

Hertelendy János, hertelendi és vindornyalaki. 1848. szeptemberétől a Somogy megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj főhadnagya. Részt vesz s Jellacic elleni harcokban. . November 10. (október 1.)- százados ugyanitt, a dunántúli 4. önkéntes nemzetőrzászlóaljban a feldunai hadtestben, majd az ebből alakuló 46. honvédzászlóaljban a komáromi várőrségnél. 1849. május 21. a Kaposvárott alakuló - később 127.- honvédzászlóalj ideiglenes parancsnoka. Augusztus közepén Noszlopy kormánybiztos csapataival bevonul Komáromba, ahol ismét a 46. zászlóaljhoz osztják be (szeptember 5).