Hertelendy Ambrus

1585 - 1620

Ambrus, ki 1585-ben fentebb már volt említve.Ő volt a család továbbterjesztője. 1596-ban Sebestyén és Anna nevére íratja a besfalvai házat. 

1608-ban Vas megye szolgabírája.

1614-ben zálogba veszi feleségével Szentjakabi Petheő Annával Bellavics Mátyás és Csányi György móráczi birtokát.

1618-ban pedig ifj. Erdődy Tamásét Tótfaluban.

1621-ben már nem élt.