Kecskemét Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány

Április 16. kedd, CIVILNAPLÓ Hírek, események 2007. október 8. 08:56

Miért is dolgozott igazából az alapítvány? Hogyan érvényesült a kuratórium, a szervezet vezetőségének építő munkája? Milyen feladatok elvégzéséről kellett gondoskodni? - Kecskemét város közigazgatási területén az egészséges ivóvízellátás, vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, csatornázás megoldásának segítése, a megvalósított beruházások által a város környezetvédelmi helyzetének javítása. - Viziközmű beruházások megvalósítása során a lakosságra jutó terhek csökkentése. - Viziközmű beruházások megvalósulása során a lakossági és önkormányzati forrásigények pályázati úton történő segítése. - Az alapítóval, a közmű tulajdonosokkal, a beruházókkal, a szakmai tulajdonosi érdekek egyidejű biztosításával a korrekt viszony fenntartása. - Az alapítvány működőképességének zavartalan ellátása. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 288/2000. V.10. KH. sz. határozatával elfogadta az alapító okiratban foglaltakat. Az alapítvány a megalakulása óta folyamatos támogatást nyújtott a kérelmezőknek. A támogatottak száma 2005. december 31-én már meghaladta a 3400 főt. A működéshez biztosított irodai, technikai, informatikai háttér rendelkezésre áll. A lakosságnak nyújtott támogatások a Kecskemét Megyei Jogú Város és a Bácsvíz Rt. által nyújtott támogatások ütemezéséhez igazodik. 2006. évben a 2002. évben kötött lakáskassza szerződések lejárnak, az új támogatottak köre a beruházások, fejlesztések megvalósítása esetén bővül. Az új belépők esetén továbbra is számolni kell a számlanyitás költségével. A támogatottak köre a Kecskeméti Viziközmű Társulattal folyamatosan egyeztetett, az együttműködés zavartalan az alapítói célok megvalósítása érdekében a Kecskeméti Viziközmű Társulatnál lefolytatott könyvvizsgálói ellenőrzés teljességéhez az alapítvány által támogatottak tételes nyilvántartását a társulat rendelkezésére bocsátottuk. 2006. évre az előzetes tárgyalások alapján Kecskemét Város Önkormányzata, a Bácsvíz Rt. támogatását 150,000.000.- Ft-ban határozta meg. Figyelembe véve a 2005. évi teljesítést és az előre nem tervezhető új fejlesztéseket, a fenti összeg nem fog fedezetet nyújtani a 2006. évi időarányos támogatások biztosítására. Az új fejlesztések megvalósulása esetén az alapítói támogatás nyújtásával a 2006. évi alapítói célkitűzések nem teljesíthetők. Az Alapítvány tervezett működési kiadása az előző évek kiadásaival azonos mértékű, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a működési költségek fedezetére a város 2,000.000.- Ft-ot biztosít. A Lakáskassza szerződésben foglalt támogatások átütemezésével 2006. évben is jelentős kamatbevételt realizálhatunk, mely biztosítja a működés költségeit. A Viziközmű társulással folytatott előzetes tárgyalások alapján a támogatottak létszáma a tervezett beruházások függvényében 2006. év végére elérheti a 4000 főt. Ezáltal az alapítói célok a lakosságra jutó terhek csökkentése maximálisan érvényesül. A 2006. évi alapítói célok szerinti működés részben biztosított. Rendelkezésre áll mind a személyi, irodai, technikai, informatikai háttér, a Raiffeisen Bank-tól kihelyezett terminál működése jelentősen csökkentette a bankköltséget, a naprakész információ biztosítását. Az Alapítvány Kuratóriuma negyedévenként ülésezik, dönt a támogatásokról, az időszaki változásokról, rendszeres beszámolót kap az alapítvány pénzügyi helyzetéről, a támogatottak köréről. A Felügyelő Bizottság két ülést tart évente, melyen elfogadja az üzletpolitikai célkitűzéseket, az Alapítvány mérlegét, eredmény kimutatását, az előző évi működését. Hertelendy László Közműfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Kövessen minket a Facebookon is!