Hertelendy Tamás

1481 - ?

Zalában 1481-ben először Tamás tűnik fel -, ki ekkor már királyi ember volt, és akitől a terjedelmes családfa megszakítás nélkül napjainkig levezethető.

Panaszára 1486-ban a vármegye vizsgálatot tartott laki erdejében elkövetett hatalmaskodás tárgyában. Ekkor már "Laki"-nak is írják az oklevelek, tehát nem csak birtokos volt itt, hanem itt is lakhatott és már ekkor nemes ember volt. De ugyanekkor volt birtoka Dyason is.

Gechye János (talán Gechey) Szentgyörgyvár várnagya és Zala megye alispánja, 1492. május 29-én rendeletet ad ki, melyben az előtte személyesen megjelent Eustáni Miklós és Keresztúri László között támadt félreértés és jogtalanság megvizsgálására és elintézésére - Cheneházi László, Bezerédj László, Kustáni Dániel és Hertelendi Tamás és még több megnevezett - megbízottat küld, és Szentandrási Dezső Mihályt bízza meg az ítélet kimondásával, hogy azt neki bejelentsék.

1500-ban a vármegye hatósága Tamás és Mátyás kérésére inquirál (?).

Ugyan ezek szerepelnek 1501-ben is.

1500 és 15001-ben Egregy birtokosa Tamás. (Amikor Foki Miklós fiait és özvegyét, 1501-ben beiktatták a dánielkarmacsi és vindornyaszőlősi részekbe, akkor a határos szomszédok közt volt Tamás is. Ugyanis Karmacs és Egregy községek határai ma is szomszédosak.)

Tamás felesége Dorottya volt.

Gyermekeik:

  1. Bernát, ki 1486-ban már szerepel atyjával.

  2. Margit 1548-ban említtetik, mikor Kustán, Karmacs, Sármellék és Devecser, - már előbb bírt - birtokokat kapja társaival a királytól.

  3. Mátyás lehetett Tamás gyermekei közül a legfiatalabb.