Hertelendy László

1899 - ?

I

született Szepes-mindszent, 1899. augusztus 13.

1934-ben I. osztályba sorolt követségi titkár.

Egy feljegyzés Hertelendy Lászlóval kapcsolatban. " Leland Harrison, az Egyesült Államok svájci követe táviratban számolt be Cordell Hull külügyminiszternek arról az üzenetről, melynek továbbítását kérte tőle báró Bakách-Bessenyey György. Az üzenet címzettjei gróf Semsey Andor argentínai magyar ügyvivő, és Hertelendy László, a Rio de Janeiróban lévő magyar követség tanácsosa voltak. További kérés volt, hogy egy másolatot adjanak át Pelényi Jánosnak. Az üzenet lényegében egy rövid összefoglaló volt a megelőző napok, hetek eseményeiről, miszerint egy bizottság létrehozását tervezték a Sztójay-kormányt el nem ismerő követek és misszióvezetők részvételével. A bizottság feladata a hasonló gondolkodású magyarok összegyűjtése, a Szövetségesek mellet tanácsadó szerep, a magyarországi ellenállás elősegítése lett volna, a függetlenség és szuverenitás visszaállításának céljával, alkotmányos demokrácia formájában, miközben belpolitikai kérdésekben nem foglalt volna állást, és nem képviselt volna egyetlen pártot sem. A bizottság munkáját Európában Barcza György, az Egyesült Államokban Pelényi János koordinálta volna, és a tervezetről tájékoztatták az amerikai és brit diplomatákat. Azt kérték Semseytől és Hertelendytől, hogy táviratban írják meg, hozzájárulnak a leírtakhoz. Az üzenetet Bakách-Bessenyey már megküldte Stockholmba, Lisszabonba és Madridba, és utóbbi két helyről már meg is kapta a támogató választ. Kérte az Egyesült Államok külügyminisztériumát, hogy továbbítsák Pelényi Jánosnak, abban a reményben, hogy ő is beleegyezését adja. Szintén kérte, hogy továbbítsák Újváry Dezső isztanbuli magyar főkonzulnak is, egy személyes üzenettel együtt. "

Kisfaludi br. Lipthay Eszter (született Budapest 1911. október 21. - Br. Lithay Béla és Lánczy Marianna - leánya)

Házasságot kötöttek Budapest, 1930. július 29