Hertelendy János

1745–1811.

Vas ármegyei főszolgabíró és országgyűlési követ. Hertelendy Gábor altábornagy testvére.

Hertelendy János fiának, Zsigmondnak, aki 1775-ben, Gasztonyban látta meg a napvilágot, aztán három, huszárnak álló fia is született.