Hertelendy Andor

1927 - 2020.

Született: Pacsa, 1927. május 25. - 2020. szeptember Svájc


Andor, Hertelendy Margit testvére.

Gimnáziumi tanulmányai 1944-ben megszakadnak és rövid katonai szolgálat után Németországban, amerikai hadifogságba kerül, ahonnan egy év után hazatér.

A pécsi Piusban érettségit tesz, majd a Budapesti Műszak Egyetemen tanul. A negyedik szemeszter után az ÁVÓ letartóztatja . Előbb Buda déli, majd a kistárcsai internálótáborba, valamint a recski internálótáborba, kőbányába hurcolják.

Öt év után szabadul - 1953-ban -, Nagy Imre amnesztiájával.

1955. július 07-én házasságot köt szászi Szászy Máriával, aki született 1954. december 28-án.

Újra beiratkozik a Műegyetemre.

1956-os forradalom után feleségével együtt - Jugoszlávián át - Svájcba emigrál.

A zürichi Eidgenössische Technische Hochschulena - Budapesten végzett szemeszterek elfogadásával -, mérnöki diplomát szerez 1959-ben.

Svájcban, és részben külföldön, dolgozik 1992. évi nyugdíjazásáig.

Gyermeke: Paul Hertelendy - Chief Underwriting Officer bei Echo Re Zurich, Switzerland -