Hertelendy Ádám

1610 - ?

Hertelendy kúria Kehidán
Hertelendy kúria Kehidán

Hertelendy Ádám, körülbelül 1610 –től Kehida birtokosa.

Az ő éltében került a falu a Hertelendy-család birtokába. A falu a szeszélyes Zala-folyó középfolyásánál fekszik, ott, hol ez egy szigetecskét alkot s az egész völgyet elöntve nem egyszer, kisebb-nagyobb mocsarakat hagy hátra az éppen itt elszűkülő kies völgyben. A legrégibb falvak egyike – eredeti neve Ketudhida volt – talán a Ketud személynévből, így van írva egy 1232-ioklevélben s Mándhidával együtt a megyei nemesek kedvelt találkozóhelye volt. (Zala vm. tört. II. IV. 1.) Ott, ahol a Deákék háza van, egykor szilárd kővár állott széles vízárkokkal – néhány pár évtizeddel ezelőtt az udvaron még látható volt egy márványlap a Kanizsay-címerrel s a vár alapítása évével, 1266. évszámmal. A XV. században – mint Eötvös Károly írja – a Fényes-család bírta Kehidát, ennek magvaszakadtával II. Ulászló Gersei Pethő Jánosnak és Kanizsay György horvát bánnak adományozta 1507-ben, egyenlő arányban. Ebből a Kanizsay-részt 1523-ban Kanizsay László Harsányi Dénes nevű hű vitézének adományozta, ki már Deák dédőse volt anyai részről. Ebben az időben már Ked- vagy Kéthida volt a vár neve, mint mondták, a Zala folyó két hídjáról, melyek a helységgel s a környékkel tartották fenn a közlekedést, de hihetőbben csak népies etimologizálásból a Ketudhidából. A várnak egykor mindenestre volt némi fontossága is. Belőle ma is áll egy istállónak használt rész, melyben egykor a dunántúli, a szlavón- és horvát-rendek a török ellen egy részleges országgyűlést tartottak. Utóbb Kanizsával török kézre jutott s ezek a várat lerontván, a telep elpusztult. A birtok csak a XVII. század végén került vissza az egykori birtokosok kezére,.Velük a régi lakók utódai s mások is kezdtek visszatérni, de ezek nem a régi helyen, hanem a közeli gesztenyés magaslatra telepedtek, s Pusztafalu lett a telep neve. Csak 1740-ben költöztek le az ősi helyre, midőn a mai templom és úrilak is épült.

Közben a birtok Harsányi Dénes leánya, Anna révén - kinek unokáját (Bakó Gergely egyik lányát), Hertelendy Ádám vette el 1610 körül -, a Hertelendyekre szállt. A máig álló lakot az a Hertelendy Gáspár építtette, kinek Anna leányát Deák Gábor, az államférfi nagyatyja vette nőül, aki meg hozományul kapta e tekintélyes birtokot egy vízimalommal a Zala folyón. (Ferenczi Z. Deák élete I. 23. old.)

Hertelendy kúria - ma Deák kúria
Hertelendy kúria - ma Deák kúria